સલામ બોમ્બે – કચડાયેલા બાળપણની દરીદ્રતા દર્શાવતી બેનમુન ફિલ્મ…

૧૯૮૮ મા આવેલ મીરા નાયર દિગ્દર્શીત આ ફિલ્મ મુમ્બઈ( એક સમયનુ બોમ્બે)ની શેરીઓમા ભટકતા ગરીબ બાળકોની જીંદગી રજુ કરે છે. ૫૨ દિવસમા ૫૨ લોકેશનસ પર ફિલ્માવેલ આ ફિલ્મ ભારતીય સિનેમાનુ માસ્ટરપીસ છે…..Read More »

Advertisements