એંઠવાડ : ભારતીય સંસ્કારોના નામે કલંક…!!!

સૌરાષ્ટ્રમા મોટે ભાગે તમો કોઇ પણ ગલીના નાકે ઉકરડાનો મસમોટો ઢગ જોઇ શક્શો. આ ઢગમા ઉડીને આંખે અને નાકે વળગે એ છે…’એંઠવાડ’.

Read More »

Advertisements

હોર્ન રે વગાડ્યા….જાણી-જાણી….ઘોંઘાટની ઘડી છે રળીયામણી….

જે પોતાની ઇન્દ્રિયોને કાબુ કરી શકે છે….તે જ યોગી છે.” – ભગવદ ગીતા

“જે ભારતના રસ્તાઓ પર હોર્નનો અવાજ સહન કરીને પણ જીવી શકે તે જ યોગી છે.” – ભારત પુરાણ (કાલ્પનીક)Read More »